Την 1η Δεκεμβρίου 2011, δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ-1244, παρέχοντας διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ). Με την ΠΟΛ αυτή καθορίστηκε, ανάμεσα σε άλλα, η διαδικασία διόρθωσης λαθών στα στοιχεία υπολογισμού του ΕΕΤΗΔΕ, συγκεκριμένα η επιφάνεια, η τιμή ζώνης και η παλαιότητα. Έτσι, οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν στον Δήμο τους αίτηση διόρθωσης των στοιχείων των ακινήτων τους μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012. Ο Δήμος επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων διασταυρώνοντάς τα με τις καταστάσεις ακινήτων που του έχουν αποσταλεί από τον Διαχειριστή Δικτύων ΔΕΗ.

Μέχρι τις 27 Ιανουαρίου οι Δήμοι πρέπει να έχουν αποστείλει τις διορθώσεις τους στον Διαχειριστή Δικτύων, από όπου και προωθούνται στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Γίνονται διασταυρώσεις, ενημερώνονται οι Δήμοι και, μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, οι καταστάσεις επιστρέφονται στον Διαχειριστή Δικτύου, διορθωμένες πλέον, ώστε να γίνει ο επανυπολογισμός του ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012.

Η διαφορά που προκύπτει από το προηγούμενο ΕΕΤΗΔΕ (17ης Σεπτεμβρίου 2011) αφαιρείται από το ΕΕΤΗΔΕ 2012, και σε περίπτωση που υπερκαλυφθεί το ποσόν και προκύψει αρνητική διαφορά, αυτή επιστρέφεται στον πολίτη μέσω της ΔΕΗ. Ας σημειωθεί ότι δεν τίθεται θέμα επιστροφής μέσα στο 2011, και το ΕΕΤΗΔΕ 2011 θα καταβληθεί όπως έχει υπολογιστεί με τα στοιχεία της 17ης Σεπτεμβρίου.

Σε περιπτώσεις μισθωμένων ακινήτων όπου ο ενοικιαστής δεν έχει πληρώσει το ΕΕΤΗΔΕ, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπορεί να το καταβάλει ο ίδιος στη Δ.Ο.Υ. του ιδίου (όχι του ακινήτου του), συμπληρώνοντας μια αίτηση, προσκομίζοντας όμως και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ακίνητο είναι μισθωμένο (Ε2, θεωρημένο μισθωτήριο κλπ). Η Δ.Ο.Υ. εκδίδει βεβαίωση πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ η οποία μετά υποβάλλεται στην ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς παρόχους.

Επιπλέον, όταν έχει γίνει διακοπή ρεύματος σε ακίνητο μετά την 17η Σεπτεμβρίου και, ως εκ τούτου, δεν έχει αποσταλεί λογαριασμός ρεύματος με υπολογισμένο ΕΕΤΗΔΕ, για να γίνει η επανασύνδεση του ακινήτου στο δίκτυο της ΔΕΗ θα πρέπει ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής να ακολουθήσει την ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή να συμπληρώσει την αίτηση, να την υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. του και να καταβάλει το ποσό του τέλους.

Ακόμα, στην ΠΟΛ αυτή ορίζεται σε 80 ημέρες ο χρόνος που μεσολαβεί από την έκδοση του λογαριασμού μέχρι τη διακοπή του ρεύματος, και η διακοπή δεν γίνεται αν ο υπόχρεος αποδεικνύει ότι υπάρχει αδυναμία καταβολής του τέλους αυτού. Διευκρινίζεται ακόμα ότι απαλλαγή ως μακροχρόνια άνεργοι δικαιούνται εκείνοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού είχαν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον ένα συνεχές έτος την ιδιότητα του ανέργου, με βεβαίωση του ΟΑΕΔ ή άλλου αρμόδιου φορέα.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ-1244 σε αρχείο pdf και την Αίτηση καταβολής ΕΕΤΗΔΕ σε αρχείο word για εύκολη συμπλήρωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>