ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα στοιχεία αυτά καλύπτουν τις περισσότερες περιπτώσεις αλλά δεν είναι απόλυτα. Συμβουλευτείτε τον λογιστή σας για τις ιδιαιτερότητες της δικής σας περίπτωσης!

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχετε για τη δήλωση εισοδήματος όταν θα επισκεφθείτε το λογιστικό σας γραφείο:

1. Ενεργοποιημένους κωδικούς taxisnet. Εάν δεν έχετε, κάνετε μια αίτηση για κλειδάριθμο, πάτε με την ταυτότητά σας σε οποιαδήποτε εφορία και παραλαμβάνετε τον κλειδάριθμο ο οποίος θα πρέπει να ενεργοποιηθεί

2α. Βεβαίωση εργοδότη

2β. Βεβαίωση συνταξιοδοτικού ταμείου (για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΝΑΤ και του ΟΓΑ οι βεβαιώσεις θα βγαίνουν ηλεκτρονικά. Για την έκδοσή τους χρειάζεστε: για το ΙΚΑ, αριθμό μητρώου ασφαλισμένου, αριθμό μητρώου ΔΙΑΣ, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Για τον ΟΓΑ, ΑΜΚΑ, αριθμό μητρώου ΟΓΑ και ΑΦΜ. Για το ΝΑΤ τις αντίστοιχες πληροφορίες. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ ή σε λογιστικό γραφείο, μπορείτε να πάρετε τις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις για τα 3 αυτά ταμεία από οποιοδήποτε ΚΕΠ. Για όλα τα υπόλοιπα ταμεία οι βεβαιώσεις θα έρθουν όπως συνήθως.)

3. Αριθμό παροχής ΔΕΗ για πρώτη και δευτερεύουσα κατοικία (είτε είναι ιδιόκτητα είτε με νοίκι).

4. Αλλες απαραίτητες πληροφορίες για σπίτι που νοικιάζετε είναι το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ του, τα τετραγωνικά του σπιτιού και το ποσό του ενοικίου που δίνετε

5. Εάν έχετε αυτοκίνητο στο όνομά σας, εμφανίζεται αυτόματα στη δήλωση

6. Εάν έχετε δάνειο, χρειάζεστε βεβαίωση από την τράπεζα που να φαίνεται το αρχικό ποσό του δανείου και οι πληρωμές που έχουν γίνει

7. Εάν έχετε καταθέσεις των οποίων οι ετήσιοι τόκοι υπερβαίνουν τα 250 ευρώ (συνολικά από όλους τους λογαριασμούς), χρειάζεται βεβαίωση από την τράπεζα

8. Εάν έχετε ασφάλεια ζωής, χρειάζεστε τη βεβαίωση από την ασφαλιστική

9. Αποδείξεις λιανικής που ν’ αντιστοιχούν στο 25% του συνολικού εισοδήματος

10. Ιατρικά έξοδα (ό,τι και ν’ ακούσατε στην τηλεόραση, τα έξοδα των φαρμακείων ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν -τουλάχιστον φέτος- στα ιατρικά έξοδα. Όπως και πέρισυ θα μπουν με τις αποδείξεις.)

11. Εάν έχετε ανήλικα παιδιά θα χρειαστεί υποχρεωτικά να τους βγάλετε ΑΜΚΑ. Εάν είναι μέσα στη δική σας ασφάλιση λογικά θα έχουν ήδη αλλά ελέγξτε αν όντως είναι. Εάν δεν έχουν, με το πιστοποιητικό γέννησης πηγαίνετε σε ένα ΚΕΠ και βγάζετε ΑΜΚΑ

12. Τα ενήλικα παιδιά – προστατευόμενα μέλη θα χρειαστεί να έχουν ΑΦΜ

13. Για ενήλικα παιδιά – προστατευόμενα μέλη που φοιτούν κάπου, χρειάζεται βεβαίωση σπουδών

14. Την προηγούμενή σας δήλωση

Τι χαρτιά χρειάζεται να έχετε για το Ε2 όταν θα επισκεφθείτε το λογιστικό σας γραφείο (εάν έχετε εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτων θα χρειαστεί να συμπληρώσετε Ε2):

1. Για κάθε ακίνητο στο όνομά σας χρειάζεστε τα αναλυτικά του στοιχεία (διεύθυνση, όροφο, χρήση, τετραγωνικά, ποσοστό συνιδιοκτησίας)

2. Εάν ενοικιάζετε κάποιο από τα ακίνητά σας, χρειάζεστε τα στοιχεία του ενοικιαστή (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ), το ακριβές ποσό του ενοικίου και πόσους μήνες ενοικιάζει το ακίνητο

3. Για κάθε ακίνητο χρειάζεται αριθμός παροχής ΔΕΗ (ακόμη και αν έχει κοπεί το ρεύμα, εφόσον έχει δικό του μετρητή ΔΕΗ, χρειάζεται ο αριθμός παροχής)

4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για κάθε ακίνητο χρειάζονται τα στοιχεία των συνιδιοκτητών (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και διεύθυνση)

Τι χαρτιά χρειάζεται να έχετε για το Ε9 όταν θα επισκεφθείτε το λογιστικό σας γραφείο (δεν έχει ανοίξει ακόμη το σύστημα για την υποβολή τους):

1. Τίτλος κτήσης (συμβόλαιο, κληρονομιά κ.ο.κ.) για κάθε ακίνητο ή και αγροτεμάχιο, όπου ν’ αναφέρονται τα τετραγωνικά, η θέση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ακινήτου (απόσταση από θάλασσα, καλλιέργειες κ.ο.κ.)

2. Ακόμη και αν έχετε ψιλή κυριότητα σε κάποιο ακίνητο πρέπει να δηλωθεί

3. Εάν κάποιο από τα κτίσματα είναι ‘χάλασμα’, εάν είναι ασκεπές (και υπάρχει χαρτί μηχανικού που το βεβαιώνει) θα δηλωθεί μόνο το οικόπεδο αλλά όχι το κτίσμα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα στοιχεία αυτά καλύπτουν τις περισσότερες περιπτώσεις αλλά δεν είναι απόλυτα. Συμβουλευτείτε τον λογιστή σας για τις ιδιαιτερότητες της δικής σας περίπτωσης!

 

Comments are closed.