Ανακοινώθηκαν οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2012.

Οι δηλώσεις των ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξιών κλπ υποβάλλονται έως 30 Απριλίου 2012.

Οι ΕΠΕ και ΑΕ υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 10 Μαΐου 2012.

Τέλος, τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επάγγελμα κλπ πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις εισοδήματος μέχρι τις 15 Ιουνίου 2012.

Ακόμα, η ηλεκτρονική υποβολή Ε9 για νομικά ή φυσικά πρόσωπα για το οικονομικό έτος 2012 γίνεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012.

Comments are closed.